Aktuality:

Investice do zemědělských podniků_Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ_Brambory.

Výsledkem projektu je pořízení strojů pro brambory – separátoru hrud a kamene, rozmetadla průmyslových hnojiv, systému automatického řízení traktoru podle GPS a postřikovače. Realizací projektu došlo ke stabilizaci a zhodnocení majetku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji v oblasti rostlinné výroby.

 

Pozvánka na výroční schůzi Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ 2023

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ 2023.pdf (158kb)