Aktuality:

Investice do zemědělských podniků_Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ_Brambory.

Výsledkem projektu je pořízení strojů pro brambory – separátoru hrud a kamene, rozmetadla průmyslových hnojiv, systému automatického řízení traktoru podle GPS a postřikovače. Realizací projektu došlo ke stabilizaci a zhodnocení majetku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji v oblasti rostlinné výroby.

 

Investice do zeměděské činnosti přes MAS Lužnice - ZOD Podhradí

Výsledkem projektu je pořízení strojů do rostlinné výroby – kypřič půdy, podmítač. Realizací projektu došlo ke stabilizaci a zhodnocení majetku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji v oblasti rostlinné výroby.

PRV_brambory_ZOD Podhradí.pdf (74kb)

MAS Lužnice- Publicita.pdf (75kb)